* มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้บุคคลภายนอกเข้ามาขายสินค้าชนิดต่างๆได้     ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 น. -16.30 น. บริเวณถนนหน้าอาคารประชาสัมพันธ์   ราคาค่าเช่าพื้นที่ร้านละ 100 บาท/วัน