รู้แล้ว..ช่วยกันบอกต่อ....

 

                                                                                                                          

 **  

มหาวิทยาลัยราชถภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญบุคลกรและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมกันบูชาวัตถุมงคลและเหรียญหลวงพ่อคูณ ดังนี้

   1.  พระยอดธงรุ่น 5 "คูณเพชรราชภัฏ" ปี 50

        1.1  พระยอดธงเงิน                        ราคาเช่าบูชาองค์ละ   799    บาท

        1.2  พระยอดธงกะไหล่นาก               ราคาเช่าบูชาองค์ละ   399    บาท

        1.3  พระยอดธงทองแดงผสม             ราคาเช่าบูชาองค์ละ    99     บาท

   2.  เหรียญเอกลักษณ์รูปเหมือนพระราชวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 40

        2.1  เหรียนญหลวงพ่อคูณเงิน             ราคาเช่าบูชาองค์ละ   799   บาท

        2.2  เหรียนญหลวงพ่อคูณกะไหล่นาก    ราคาเช่าบูชาองค์ละ   399   บาท

        2.3  เหรียญหลวงพ่อคูณทองแดงผสม    ราคาเช่าบูชาองค์ละ    79   บาท

   3.  เหรีบญพ่อขุนผาเมือง ปี 32  กำหนดราคาใหม่  ดังนี้

        3.1  เหรียญใหญ่     ราคาบูชาองค์ละ   79  บาท

        3.2  เหรียญเล็ก      ราคาบูชาองค์ละ   49  บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานทรัพย์สินและสวัสดิการ ชั้น M  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

                            โทรศัพท์  056-717100 ต่อ 1222