ขออนุญาตเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(ชั่วคราว)