pcru_slide-20240119034258
pcru_slide-20231114024043
pcru_slide-20231212113911
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

โรงแรมช่ออินทนิล

โครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารอเนกประสงค์ “โรงแรมช่ออินทนิล” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ ภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารอเนกประสงค์ “โรงแรมช่ออินทนิล” ได้เปิดให้บริการห้องพัก ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง สำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป